Strikke jakke med korte ermer

RILLE (frem og tilbake på rundp):
1 rille = 2 pinner rett.

FELLETIPS-1 (gjelder bolen):
Alle fellinger skjer fra retten.
Start 3 m før merketråden og fell slik: 
2 rett sammen, 2 rett (merketråden sitter midt mellom disse 2 m), ta 1 m løs av p som om den skulle strikkes rett, 1 rett, løft den løse m over.


KNAPPHULL:
Det felles til knapphull på høyre stolpe. 
1 knapphull = fell av tredje m fra midt foran og legg opp 1 ny m over den felte m på neste p.
Fell til knapphull når arb måler:
STR S: 13, 21, 29, 37 og 45 cm
STR M: 15, 23, 31, 39 og 47 cm
STR L: 15, 23, 32, 40 og 49 cm
STR XL: 15, 22, 30, 37, 45 og 52 cm
STR XXL: 15, 23, 30, 38, 45 og 53 cm
STR XXXL: 15, 23, 31, 39, 47 og 55 cm
NB: Siste knapphull felles på halskanten.


JAKKE:
Arb strikkes frem og tilbake på rundp fra midt foran.

BOLEN:
Legg opp 127-135-145-157-171-183 m (inkl 5 stolpem i hver side mot midt foran) på rundp 7 med Eskimo. Strikk 1 p vrang fra vrangen. Deretter strikkes det vrbord slik fra retten: 5 stolpem i RILLER - se forkl over, * 1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* til det gjenstår 6 m og avslutt med 1 r og 5 stolpem i RILLER. Når vrborden måler 5 cm byttes det til rundp 8. Neste p strikkes slik fra retten: 5 stolpem i rille som før, 3-3-5-5-7-7 m glstrikk, sett de neste 23-23-23-25-25-27 m på 1 tråd (til lomme),

SAMTIDIG plukkes det nå opp 1 ny m på baksiden av hver av de 23-23-23-25-25-27 m som ble satt på 1 tråd, strikk glstrikk over de neste 65-73-79-87-97-105 m, sett de neste 23-23-23-25-25-27 m på 1 tråd (til lomme), SAMTIDIG plukkes det opp 1 ny m på baksiden av hver av de 23-23-23-25-25-27 m fra tråden, strikk 3-3-5-5-7-7 m glstrikk og avslutt med 5 stolpem i rille som før = 127-135-145-157-171-183 m. Nå settes det 2 merketråder 34-36-39-42-45-48 m inn fra hver side (= 59-63-67-73-81-87 m mellom merketrådene på bakstk). 
Fortsett med glstrikk og stolpene i riller. HUSK PÅ STRIKKEFASTHETEN! Når arb måler 8 cm felles det 1 m på hver side av begge merketrådene – LES FELLETIPS (= 4 m felt). Gjenta fellingene på hver 3½.-3½.-4.-4.-4.-4. cm totalt 7 ganger = 99-107-117-129-143-155 m. HUSK KNAPPHULL PÅ HØYRE STOLPE – se forkl over.
Når arb måler 32-33-34-35-36-37 cm deles det til ermer og for- og bakstk strikkes videre for seg.

BAKSTK:
LES HELE AVSNITTET FØR DET STRIKKES!
= 45-49-53-59-67-73 m. Nå legges det opp 8-8-8-8-7-7 nye m på slutten av de 2 neste p til ermer = 61-65-69-75-81-87 m. Fortsett med glstrikk og 1 kantm rille i hver side. 
Når arb måler 55-57-59-61-63-65 cm settes det m på beg av hver p i hver side på 1 tråd til skrå skulder slik: 5-6-6-7-9-10 m 1 gang (m strikkes før de settes på tråden slik at en unngår å klippe tråden), 6-7-7-8-9-10 m 1 gang og tilslutt de resterende 11-11-13-13-13-14 m – NB: 1.m på venstre p etter at det er satt m på 1 tråd taes løs av, stram tråden litt og strikk videre. Dette gjøres for å unngå store huller i overgangene. SAMTIDIG når arb måler 56-58-60-62-64-66 cm felles de midterste 15-15-15-17-17-17 m av til hals og hver skulder strikkes ferdig for seg. Videre felles det 1 m på neste p fra halsen. Når alle m er satt på 1 tråd måler arb ca 58-60-62-64-66-68 cm fra nederkant og opp til skulderen på det lengste.

HØYRE FORSTK:
= 27-29-32-35-38-41 m. Nå legges det opp 8-8-8-8-7-7 nye m på slutten av p mot siden til erme = 35-37-40-43-45-48 m. Fortsett med glstrikk, 5 stolpem i rille som før og 1 kantm rille mot siden. Når arb måler 51-53-55-57-59-61 cm settes de ytterste 6-6-7-7-7-7 m på 1 tråd til hals. Videre felles det til hals på beg av hver p fra halsen slik: 3 m 1 gang, 2 m 1 ganger og 1 m 2-2-2-3-2-2 ganger. SAMTIDIG når arb måler 55-57-59-61-63-65 cm settes det m på beg av hver p fra siden på 1 tråd til skrå skulder som på bakstk. Etter at alle m er satt på 1 tråd måler arb ca 58-60-62-64-66-68 cm fra nederkant og opp til skulderen på det lengste.

VENSTRE FORSTK:
Strikk som høyre men speilvendt.

MONTERING:
Sett de 22-24-26-28-31-34 m fra tråden på den ene skulderen på rundp 8 og strikk frem og tilbake slik: Strikk 1 p rett fra retten – NB: For å unngå hull i hver overgang der m ble satt på tråden hentes tråden mellom de 2 m i overgangen opp og strikkes rett sammen med 1.m på venstre p. På neste p felles det løst av med rett fra vrangen. Gjenta på samme måte langs de 3 andre skuldrene.
Sy skuldersømmene innenfor avfellingskanten – pass på at sømmen ikke strammer. Sy underermssømmene innenfor 1 kantm.

HALSKANT:
Strikk opp fra retten ca 53 til 63 m rundt halsen (inkl m fra trådene foran) på rundp 7 med Eskimo (m-ant skal være delelig med 2 + 1). Strikk vrbord slik (1.p = vrangen): 5 stolpem i rille, * 1 vr, 1 r *, gjenta fra *-* til det gjenstår 6 m og avslutt med 1 vr og 5 stolpem i rille (fra retten starter og slutter vrborden med 1 r innenfor stolpen i hver side). Når halskanten måler 2 cm felles det til 1 knapphull over de andre på høyre stolpe. Fell av med r over r og vr over vr når halskanten måler 5 cm.

ERMKANT:
Strikk opp 1 m i hver m nederst rundt hele ermet (strikk opp innenfor rille-m) på liten rundp 7 med Eskimo. Strikk vrbord rundt på p = 1 r/ 1 vr SAMTIDIG som m-ant justeres til 64-66-68-70-72-74 m på 1.omg. Fell av med r over r og vr over vr når ermkanten måler 5 cm. 

LOMME:
Sett de 23-23-23-25-25-27 m fra tråden på det ene forstk på p 8 og strikk vrbord slik (fra retten): 1 m rille, * 1 r, 1 vr *, gjenta fra *-* til det gjenstår 2 m og avslutt med 1 r og 1 kantm rille. Når lommen måler ca 15-15-16-16-17-17 cm (evt til ønsket lengde) felles det av med r over r og vr over vr. Strikk 1 tilsvarende lomme på det andre forstk og sy lommene fast i hver side med maskesting.
Populære innlegg