fredag 13. desember 2013

Tovet nisser

Høyde: ca. 23 cm etter toving
Materialer: DROPS ALASKA fra Garnstudio
50 g f.nr 10, rød
50 g f.nr 02, natur
Og bruk:
DROPS GLITTER fra Garnstudio
10 gr f.nr 08, rød


DROPS PINNE NR 5 – eller den p du må bruke for å få 17 m x 22 p på 10 x 10 cm før toving. 

RILLE (frem og tilbake på p):
1 RILLE = 2 p rett
--------------------------------------------------------
DORULLNISSE:
Arb strikkes frem og tilbake på p, ovenfra og ned. Legg opp 6 m på p 5 med 1 tråd rød Alaska og 1 tråd rød Glitter. Strikk 5 p glattstrikk. På neste p økes det 3 m jevnt fordelt = 9 m. Fortsett i glattstrikk. Gjenta økningen på hver 6.p. 2 ganger til = 15 m. Strikk 5 p glattstrikk. På neste p økes det 4 m jevnt fordelt = 19 m. Gjenta økningen på hver 6.p 2 ganger til = 27 m. Strikk 10 p glattstrikk. Bytt til natur. Strikk 3 riller – se forkl over. Strikk 2 p glattstrikk. Bytt til 1 tråd rød Alaska og 1 tråd rød Glitter og strikk 2 p glattstrikk, deretter strikkes det 8 riller, fell av.

NESE:
Nesen strikkes i rillestrikk. Legg opp 3 m på p 5 med 1 tråd rød Alaska og 1 tråd rød Glitter. På neste p økes det slik: 1 m rett, 1 kast om p, 1 m rett, 1 kast om p, 1 m rett = 5 m. På neste p strikkes kastene vridd (dvs i bakre istedenfor fremre maskebue), slik at det ikke skal bli hull. På neste p økes det slik: * 1 m rett, 1 kast om p *, gjenta fra *-* ut p, avslutt med 1 m rett = 9 m. Strikk 3 p rett. På neste p strikkes alle m rett sammen 2 og 2, avslutt med 1 m rett = 5 m. Strikk 1 p rett. På neste p strikkes alle m rett sammen 2 og 2, avslutt med 1 m rett = 3 m. Fell av.

MONTERING:
Sy nissen sammen midt bak. Sy sammen nesen til en kule og sy den fast midt foran i øverste rille i natur. Lag en dusk ved å klippe 20 tråder á 6 cm, knyt disse sammen midt på og fest til toppen.

SKJEGG:
Klipp 48 tråder á 10 cm. Trådene festes i 2 rader rundt hele nissen, 1 rad mellom 1. og 2. rille og 1 rad under 3.rille. Legg 2 og 2 tråder dobbelt og trekk buen gjennom en m og trekk deretter trådendene gjennom buen.

TOVING:
Legg nissen i vaskemaskinen med et vaskemiddel uten enzymer og optiske blekemidler. Vask på 40 grader med vanlig sentrifuge og uten forvask. Form nissen til riktig mål mens den ennå er våt. Senere vaskes nissen som et ullplagg. Når nissen er tørr tres den på en dorull, slik at den kan stå av seg selv.