torsdag 18. juli 2013

Lær å Hekle

Begynn slik

Løkke til å begynne med:
Legg den korte garnenden under den lange...
...og stikk heklenålen inn i løkka. Dra den lange enden gjennom løkka, og stram til.
Løkka skal kunne gli fritt på heklenålen. Dette er den første masken.
Slik holder du arbeidet:
Hold enten i heklenålen som en penn som plasseres mellom høyre tommel og pekefingeren og la den hvile på venstre hånds pekefinger...
Eller som en kniv der heklenålen legges inn i høyre hånd. Tråden legges over venstre pekefinger, går ned inni hånden og holdes stram ved hjelp av lillefingeren.

Luftmasker (lm) 

Kast tråden rundt heklenålen og dra gjennom løkka. Du har nå heklet en luftmaske, fortsett til ønsket antall.
Mange luftmasker i en kjede kalles vanligvis en luftmaskerad. Når man teller luftmasker skal masken rundt heklenålen ikke telles. Hvis det står: …"start i 2.lm fra nålen"… telles maskene som vist på blidet.

Kjedemasker (km)

Stikk heklenålen gjennom masken, kast tråden rundt heklenålen og trekk gjennom begge maskene.

Fastmasker (fm) (Til toppen)

Stikk heklenålen gjennom f.eks. neste maske (a)
Kast tråden rundt heklenålen og dra gjennom en maske (b)
Kast tråden rundt heklenålen igjen og dra gjennom begge maskene (c)
Nå er en fastmaske heklet.
Fortsett å hekle fm i hver lm ut lenken med luftmasker. Den siste fm hekles i den første løkka på luftmaskelenken.
Obs! Når arbeidet skal snus og for at neste rad av fastmasker skal begynne i rett høyde hekler man 1 lm som erstatter den første fm på raden.
Fastmasker hekles som oftest ned, rundt begge maskeløkkene på foregående rad. Man hekler i alle maskene.
Man kan også hekle ned i den fremste eller bakerste delen av maskeløkken. Da vil arbeidet få et stripete og strukturert utseende.

Staver 

Du kan hekle både halvstaver, staver og dobbeltstaver.
Gjør slik for å hekle en halvstav (halvst):
Kast tråden rundt heklenålen (a)
Stikk nålen gjennom masken, kast tråden rundt nålen (b)
Dra gjennom den første masken, kast tråden rundt nålen igjen og dra gjennom alle tre maskene(c)
Gjør slik for å hekle en stavmaske (st):
Kast tråden rundt hekelnålen, stikk nålen gjennom masken (a)
Kast tråden rundt nålen, dra gjennom første maske (b)
Kast tråden rundt nålen igjen, og dra gjennom de første to maskene (c)
Kast tråden rundt nålen og dra gjennom de siste to maskene (d)

Øking 

Øking av 1 maske midt i arbeidet:
Hekle to fastmasker i samme maske.
Øking av flere masker i begynnelsen på en rad:
Hekle i slutten på raden et antall luftmasker, snu og hekle tilbake i de opplagte maskene.
Øking av flere masker i slutten på en rad:
(a) Når den siste masken på raden hekles: *stikk heklenålen i den ytterste løkken på den siste heklede fastmasken, kast...
(b) og dra garnet gjennom, = 2 kast på nålen. Gjør et nytt kast på nålen og dra garnet gjennom begge kastene* Gjenta fra *-* til ønsket antall masker.

Felling

Gjør slik for å felle masker midt i arbeidet:
Hopp over 1 maske på raden under. (Det kan bli et lite hull)...
eller
(a) hekle sammen 2 fastmasker ved å stikke nålen ned i den 1.masken, 1 kast og dra gjennom masken (to løkker på heklenålen). Stikk nålen i neste maske, kast og dra garnet gjennom (det er nå 3 løkker på heklenålen).
(b) kast og dra garnet gjennom alle 3 løkkene samtidig.
Gjør slik for å felle masker midt i arbeidet:
Hekle kjedemasker over det antall masker som skal felles og fortsett med fastmasker på resten av raden. La det stå igjen så mange masker som skal felles (disse maskene hekles ikke).

Vanlige diagramtegn

Her finner du forklarende bilder på vanlige diagramtegn:
(lånt fra Drops Design)

Hekle video.

Da er det bare å sette i gang :) 
LYKKE TIL